102 – formularz

Formularz zgłoszeniowy na półkolonie zimowe 2023, ZSS 102

Poniższy formularz służy do zgłoszenia dziecka na półkolonie. Jeżeli mają państwo pytania, zapraszamy do naszego działu KONTAKT.

W przypadku chęci zgłoszenia dwójki lub więcej dzieci, prosimy o przesłanie osobnego formularza dla każdego z nich.

Wpłaty zadatku w wysokości 150 zł należy dokonać w ciągu 3 dni od przesłania formularza, pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej do 5.02.2024    Data urodzenia: