102 – formularz

Formularz zgłoszeniowy na półkolonie zimowe 2022, ZSS 102

Poniższy formularz służy do zgłoszenia dziecka na półkolonie. Jeżeli mają państwo pytania, zapraszamy do naszego działu KONTAKT.

W przypadku chęci zgłoszenia więcej dzieci, prosimy o przesłanie osobnego formularza dla każdego z nich.

Wpłaty zadatku (100 zł/turnus) należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, wpłaty pozostałej części kwoty należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.    Potwierdzeniem rezerwacji, jest wpłata zadatku w wysokości 55 zł/turnus. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od przesłania formularza, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wpłaty można dokonać osobiście w Centrum Dzieciaki lub na konto podane w zakładce kontakt