Kolonia – formularz

Formularz zgłoszeniowy na kolonię letnią w Kaplinie. Lipiec 2019

Poniższy formularz służy do zgłoszenia dziecka na wyjazd. Jeżeli mają państwo pytania, zapraszamy do naszego działu KONTAKT.

W przypadku chęci zgłoszenia kolejnego dziecka, prosimy o przesłanie osobnego formularza dla każdego z nich.

Nowi uczestnicy w polu uwagi mogą podać imię i nazwisko osoby polecającej, która będzie mogła skorzystać z dodatkowego rabatu.